Ομιλία Προέδρου Φ.Σ.Π.

Ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρόεδρος του «Παρνασσού» Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης θα αναπτύξει στη σειρά

«ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» το θέμα "Κριτική της Πλατωνικής πολιτείας από τον Αριστοτέλη".

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED