20ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων SAFIA

20ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων

Με την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

“Η Ευρώπη και ο κόσμος στα σταυροδρόμια της ιστορίας”

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Προσφυγική κρίση: Δοκιμασία για μια ενωμένη Ευρώπη;

2. BRexit: η πιθανή έξοδος από την ΕΕ και ο αντίκτυπος για το μέλλον της Βρετανίας και της Ευρώπης.

3. Δικαιώματα γυναικών: η χάραξη πολιτικής ανά τον κόσμο για την έμφυλη ισότητα.

4. Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα: η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τρόπος αποφυγής της παγίδας του Μάλθους.

5. Gun Control: Οι διαφορές στη νομοθεσία και την πρακτική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Τα βαθύτερα αίτια.

6. Η σημασία του νερού στον 21ο αιώνα: Διπλωματία, συγκρούσεις και γεωπολιτικές ισορροπίες.

7. Κοινωνικό κράτος: Προκλήσεις και ευκαιρίες την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

8. Εδαφικές διεκδικήσεις στην Αρκτική: Μια νέα ψυχρή αναμέτρηση;

9. TTIP: Τα βαθύτερα οικονομικοπολιτικά διακυβεύματα και οι διαφαινόμενες προοπτικές.

10. Η γεωοικονομική και γεωπολιτική διάσταση της πυρηνικής συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ.

11. Ελευθερία Vs. Ασφάλεια: η περιστολή δικαιωμάτων στην εποχή της τρομοκρατίας.

Πληροφορίες: www.safia.gr

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED