Αρχαιότης και Μέλλον

Ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρόεδρος του «Παρνασσού» Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης θα αναπτύξει στη σειρά

«ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» το θέμα «Τα δέοντα» του Θουκυδίδου.


© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED