Σειρά ομιλιών Εμμ. Μικρογιαννάκη

Ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρόεδρος του «Παρνασσού» Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης θα αναπτύξει στη σειρά

«ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» το θέμα "Παράμετροι της (δια)πλοκής".

"

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED