Άλωση Κωνσταντινούπολης

Ἑάλω ἡ Πόλις...;

Ἡ διαχρονικὴ παρουσία τοῦ Βυζαντίου
στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολία

Ομιλητής: Βασίλειος Κέκης, Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άρχων Ακτουάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Θα ακολουθήσουν άσματα και θρήνοι της Αλώσεως από τη Χορωδία της Εμπορικής Τραπέζης, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή.

Είσοδος ελεύθερη

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED