Χορωδία Springboro High School & Χορωδία "Ελληνοαγγλική Αγωγή"

Στο πλαίσιο της προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμόο μουσικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί συναυλία την Τετάρτη 30 Μαίου και ώρα 20.00 στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός συναυλία

με την χορωδία του Springboro High School και τη χορωδία του ιδιωτικού σχολείου "Ελληνοαγγλική Αγωγή".

Είσοδος με πρόσκληση.

Πληροφορίες για προσκλήσεις: Expedition Travel 210 93 73 470

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED