Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής - Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών

Η χορωδία «Εργαστήρι Ψαλτικής» συναντά τὴν χορωδία του «εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» και ψάλλουν ύμνους του Πεντηκοσταρίου.

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED